ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συγγραφείς: ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κατηγορία:
Συγγράμματα
Υποκατηγορία: Φάρμακα
Εκδότης: C CITY PUBLISH
Αριθμός έκδοσης: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-9551-22-9
Αριθμός σελίδων: 654
Τιμή: 90 €
Ιστοσελίδα: www.copycity.gr
  Αρχείο: Δείγμα